TA-61073

Tamiya 1/48 Douglas A-1J Skyraider U.S. Air Force Kit

Tamiya 1/48 Douglas A-1J Skyraider U.S. Air Force Kit