TA-78010

Tamiya 1/350 British Battleship King George V Kit

Tamiya 1/350 British Battleship King George V Kit