TA-35047

Tamiya 1/35 7.5Cm Anti-Tank Gun (Pak40/L46) Kit

Tamiya 1/35 7.5Cm Anti-Tank Gun (Pak40/L46) Kit