TA-24123

Tamiya 1/24 Toyota Supra kit TA-24123

Tamiya 1/24 Toyota Supra kit TA-24123

A 1/24 scale model kit of the Toyota Supra, made by Tamiya.