TA-24210

Tamiya 1/24 Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 kit TA-24210

Tamiya 1/24 Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 kit TA-24210

A 1/24 scale model kit of the Nissan Skyline GT-R V-Spec R34, made by Tamiya.