TA-35039

Tamiya 1/35 U.S.Medium Tank M3 Lee MkI Kit

Tamiya 1/35 U.S.Medium Tank M3 Lee MkI Kit