TA-35041

Tamiya 1/35 British Army Medium Tank M3 Grant Mk I Kit

Tamiya 1/35 British Army Medium Tank M3 Grant Mk I Kit