G0178539

Bandai 1/144 RG Zeta Gundam Kit

Bandai 1/144 RG Zeta Gundam Kit