G5061614

Bandai 1/144 RG Freedom Gundam Kit

Bandai 1/144 RG Freedom Gundam Kit

Old Code: G0171625