G0230363

Bandai 1/144 RG MSN-04 Sazabi Kit

Bandai 1/144 RG MSN-04 Sazabi Kit

New Code: G5061605