G0134113

Bandai 1/144 HG Strike Freedom Gundam Kit

Bandai 1/144 HG Strike Freedom Gundam Kit