G5055352

Bandai 1/144 HG RGM-79KC GM Intercept Custom Kit

Bandai 1/144 HG RGM-79KC GM Intercept Custom Kit