G5055576

Bandai 1/144 HG Gundam Shining Break Kit

Bandai 1/144 HG Gundam Shining Break Kit