G0225756

Bandai 1/144 HG Gundam 00 Diver Ace Kit

Bandai 1/144 HG Gundam 00 Diver Ace Kit