G0225728

Bandai 1/144 HG Gundam 00 Diver Kit

Bandai 1/144 HG Gundam 00 Diver Kit