G5060745

Bandai 1/144 HG XXXG-01H Gundam Heavyarms Kit

Bandai 1/144 HG XXXG-01H Gundam Heavyarms Kit