G5055610

Bandai 1/144 HG Strike Freedom Gundam Kit

Bandai 1/144 HG Strike Freedom Gundam Kit

Old code G0209427