G0146748

Bandai 1/144 HG Stargazer Gundam Kit

Bandai 1/144 HG Stargazer Gundam Kit

New Code: G5055603