G5055585

Bandai 1/144 HG Gundam AgeII Magnum SV Ver. Kit

Bandai 1/144 HG Gundam AgeII Magnum SV Ver. Kit

New Code: G5059237