TA-32556

Tamiya 1/48 U.S.M20 Armored Utility Car Kit

Tamiya 1/48 U.S.M20 Armored Utility Car Kit