87ED58005

Oxford 1/87 1958 Edsel Citation (Ice Green/Snow White)

Oxford 1/87 1958 Edsel Citation (Ice Green/Snow White)