G5058890

Bandai 1/48 MEGA Size Model RX-78-2 Gundam Kit

Bandai 1/48 MEGA Size Model RX-78-2 Gundam Kit